(P) Numai râde-ţi de Grapinii! Un studiu arată că unul din trei români este foarte agramaţi

Studiu inedit! Crezi că ști să scri? Gândeștete-te încă odată. Poa-te o să a-i surprize. Mai mulți de unii din trei romîni nu știe să scrie cum trebue în limba maternalistică.

Prea puțină lume știe că noi românii am stat aicea în bătăile popoarelor emigratoare, care ne-a învățat toate gramacticile, de s-a născut poporu român în prostie și sărăcie de știință intelectuală, care era să ne asimileze unguri prin simbioza poporului care codrul n-a fost frate cu noi.

Așa că oricine crede că e mai deștepți decât alții români, ar trebui să se mai gândește la asta. ”Dacă nu e din când în când inteligenți, românii e tot timpul proști”, cum bine spunea Alexandru Paleologu. Deci, nu te da inteligent, că prost este și tu.

Cum putem să iubim dacă nu știm să trăim? În vâltoare cvieții care ne aruncă de pe un mal pe altul ca o frunză în bătaia valurilor cine suntem noi ca suflete să credem că putem stăpni destinul? Da, cu credință se poate și bunul Dumnezeu ne mângâie pe creșten ca pe copi lui care suntem peste veacurile neamului românesc dacic și neatârnat pretutindeni și pururea.

Adică in cocluzie e iportant să ști să scri, dar mai cu mare valuare potzi să cotribui la bunu-l mers al cililizației umane prin faptu că ești un, om și iplicit și o fință umană în acelaș timp.

*Artocol recomandat de Academia Romnă.

Noi tocmai ne-am desfăcut câte o bere TNR. Tu ce mai aștepți? bereatnr.ro/shop

Scris de TNR
5 octombrie 2015 18:06
Citește mai mult despre: agramati Grapini studiu

Comentarii 0 comentarii

Alte articole

Vezi mai mult