După zeci de ani de izolare în spatele cortinei de fier a lagărului filoamerican, aşa-zisa Coree de Sud e pe cale să lepede jugul capitalist şi să se alăture, în sfârşit, ţărilor libere, transmite radioteleviziunea.

Conducătorul suprem al Coreei Adevărate, tovarăşul Kim Jong-un, a acceptat să se întâlnească astăzi cu căpetenia secesioniştilor, canibalul notoriu Moon Jae-in, pentru a discuta mijloacele prin care luminoasa dictatură a proletariatului şi-ar putea redeschide porţile către masele înfometate din Coreea de Sud.

kimjongun_cal.jpg
"Pornind de la această întâlnire istorică, predarea armelor de către regimul tiranic de la Seoul se va înscrie în istorie drept un triumf al socialismului, al apărării unităţii şi independenţei bravului popor coreean, al înaintării Coreei unite spre înfăptuirea visului de aur al comunismului, care în Coreea Adevărată este deja înfăptuit de cel puţin două cincinale", a apreciat Costel Frimu, ţăran fruntaş din comuna Săruleşti-Gară, care a pornit pe jos spre Phenian într-o manifestare autentică de prietenie între popoare.

Reprezentanţii presei libere, şi chiar şi mitomanii ahtiaţi după heroină care fac sluj la publicaţiile occidentale, au preamărit coama stufoasă şi bărbătească a tovarăşului cal de pe care a descălecat tovarăşul Kim Jong-un, fără a se socoti demni să ridice ochii spre tovarăşul Kim Jong-un din cauza splendorii orbitoare a chipului său radios, cu ochii blânzi şi obrajii doldora de înţelepciune, precum un hârciog măiastru care aduce cea mai înaltă cinste atât speciei om, cât şi speciei hârciog.

Scris de Vasile | Friday, 27.04.2018 16:57 Politic

National Cinematografic